Inkaso bankowe

Pewna forma rozliczenia pomiędzy bankiem a stroną, polegająca na pobraniu przez bank określonej kwoty pieniężnej w zamian za wydanie kupującemu powierzonych wcześniej wartości typu weksel, czek, kwit depozytowy, banknot, akcja, obligacja. Ta forma płatności znana jest równiez pod nazwą inkasa prostego.