Inkaso akceptacyjne

Inkaso, realizowane w taki sposób, że bank wydaje płatnikowi przedmiot inkasa, którym mogą być zarówno dokumenty handlowe, jak i finansowe w zamian za dokonanie przez płatnika akceptu traty terminowej, inaczej weksla trasowanego płatnego w określonym terminie, co stanowi dla banku zabezpieczenie zapłaty.