Inflacja w Polsce zwalnia

Główny Urząd Statystyczny oszacował, że ceny w lipcu były o 4% niższe niż rok temu. Wtdy infacja wynosiła 4,3%, podaje Rzeczpospolita. Jest to wskaźnik dobry ponieważ jest niższy niż wskazywały prognozy. Przewiduje się również, że tendencja spadkowa będzie się utrzymywać do grudnia, gdzie inflacja wyniesie około 3%. Dodatkowo w lipcu, w ujęciu miesięcznym można było zaobserwować deflację.

Spadły ceny żywności. Usług transportowych,cen odzieży oraz obuwia. Wzrost cen można było zaoferować wśród usług związanych głównie z rekreacją, kulturą i zdrowie. Lipiec był pierwszym miesiącem od września 2011, w którym ceny żywności obniżyły się o 2,2%, w porównaniu do wzrostu cen o 0,7% w czerwcu. Spadek dynamiki cen żywności, głównie warzyw i owoców, spowodowane były korzystnymi warunkami pogodowymi w lipcu. Nie oznacza to jednak, że ceny żywności będą spadać.

Informacje o suszy na świecie mogą spowodować wzrost cen kukurydzy oraz soi. Informacje o klęskach żywiołowych stawiają ceny paliw pod znakiem zapytania. Podobna sytuacja przedstawia się na rynku paliwowym. Dodatkowo wahania cen mogą być spowodowane przewidywanym spadkiem wartości polskiej waluty. Wzrost cen na rynku usług zanotowany był głównie w obszarze wycieczek zagranicznych, głównie po serii bankrutcw biur zagranicznych, a inflacja utrzymała się na poziomie 2,3%.

Jak informują ekonomiści, hamująca inflacja spowodowała pogarszające siuę nastroje konsumenckie, które powiązane są z hamowaniem tempa wzrostu dochodów. Prognozy pokazują też, że możliwe jest też osłabienie złotego, co znacznie podniesie koszty importu towarów na rynek krajowy. Spowalniająca gospodarka oraz hamująca inflacja mogą skłonić Radę Polityki pieniężnej do obniżki stóp procentowych.

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

Autor: K.Malolepszy, Zdjęcie: Quelle:Postbank