Indosatariusz

Osoba, której prawa z weksla lub czeku powstały w drodze indosu. Ważność indosów wymaga, aby każdy indos posiadał formę pisemną. Dla zachowania ważności indosów konieczne jest również, aby istniał nieprzerwany ciąg indosów aż do pierwszej osoby mającej prawa z weksla lub czeku.