Hipoteka

Jest to forma prawna, dzięki której wierzyciel, poprzez zapis w księdze wieczystej nieruchomości, zabezpiecza roszczenia względem dłużnika. Hipoteką jest tak zwane ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości. Hipoteka przypisana jest do nieruchomości, nie do jej właściciela, co oznacza, że w przypadku sprzedaży nieruchomości wierzyciel wciąż ma prawo do hipoteki.