Hipoteka zwykła

Jeden ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Polega na obciążeniu nieruchomości kredytobiorcy prawem, na mocy którego wierzyciel, najczęściej bank może dochodzić swoich roszczeń w razie zaprzestania spłaty zaciągniętego kredytu z nieruchomości dłużnika. Nie ma znaczenia, czyją własnością stała się ta nieruchomość, ponieważ nawet po sprzedaży, obciążenie jej hipoteką pozostaje.