Hipoteka umowna

Hipoteka umowna (zwykła) – hipotekę określa się na zabiezpieczenie konkretnej sumy należności pieniężnych; hipoteka jest ustanawiana na nieruchomości wierzyciela lub osoby wskazanej za jej zgodą (osobna umowa między dłużnikiem a włascicielem obiektu oraz wpis do księgi wieczystej). Koszty wyznaczenia hipoteki ponosi dłuznik. Wysokość hipoteki ustanawia się według osobnych przepisów.