Hipoteka przymusowa

Hipoteka, której nie zawiera się na mocy umowy, czy oświadczenia woli kredytobiorcy, będącego właścicielem nieruchomości, ale powstaje ona bez zgody właściciela nieruchomości, a nawet wbrew jego woli. Daje ona wierzycielowi, czyli bankowi większe szanse na odzyskanie swojej należności, ponieważ cechuje ją natychmiastowa wymagalność zabezpieczonej przez nią wierzytelności w razie dokonania sprzedaży czy wynajęcia.