Hipoteka kaucyjna

Jest to hipoteka zabezpieczająca wierzytelności nieustalone, które istnieją lub wierzytelności, które mają powstać w przyszłości. Może być ona ustanawiana, aby zabezpieczyć bieżący lub przyszły kredyt, a także odsetki i prowizje oraz inne koszta, o ile są one uwzględnione we wpisie hipotecznym. Do ustanowienia hipoteki kaucyjnej konieczny jest wpis w księdze wieczystej.