Hipoteczny list zastawny

Hipoteczny list zastawny- jest to papier wartościowy wystawiony na okaziciela lub imienny. Jego podstawą jest wierzytelność zabezpieczona hipoteką. Są to zastawy długoterminowe, emitowane tylko przez banki hipoteczne. Mają one swoje oprocentowanie oraz wartość nominalną. Posiadacz listu zastawnego jako pierwszy może domagać się zwrotu swoich pieniędzy.