Hedging

Stanowi strategię inwestycyjną, która w swoim zamierzeniu ma zabezpieczyć inwestorów przed nadmiernymi niekorzystnymi wahaniami cen papierów wartościowych. Polega na dobieraniu w portfelu inwestycyjnym papierów wartościowych o przeciwstawnie skorelowanych trendach. Pozwala to na ograniczanie ryzyka jednak całkowite wyeliminowanie ryzyka powoduje również wyeliminowanie możliwości osiągnięcia zysków.