Gwarant

Gwarant jest to podmiot w transakcjach finansowych, którego zadanim jest udzielenie gwarancji. Gwarantami bywają najczęściej banki. Przykładami gwarantów są banki komercyjne, które pełnią funkcję gwarantów w przypadku gwarancji bankowych oraz banki inwestycyjne, które są gwarantami w przypadku emisji papierów wartościowych.