Gwarancja zwrotu zaliczki

Rodzaj zapewnienia, jakie udziela swojemu klientowi bank polegające na tym, iż kwota, na którą opiewała zaliczka zostanie mu zwrócona, gdy wywiąże się on z warunków umowy, na jakich na zaliczka została przyznana.