Gwarancja terminowego dokanania płatności

Gwarancja terminowego dokanania płatności- jest to rodzaj gwarancji pomiędzy bankiem a beneficjentem. W przypadku, gdy podmiot pobierający różnego rodzaju towary bądz też usługi, nie wypłaci w danym terminie beneficjentowi ustalonej kwoty pieniężnej, bank gwarantuje otrzymanie wyżej wspomianej zapłaty za towary i usługi.