Gwarancja spłaty kredytu

Polega na tym, że bank gwarantujący obliguje się do spłaty kredytu klienta instytucjonalnego (przedsiębiorcy) ze wszystkimi jego kosztami w przypadku nie wywiązania się zleceniodawcy z warunków umowy kredytowej w razie wystąpienia wypadków losowych, takich jak utrata zdolności do pracy lub utrata życia.