Gwarancja bezpośrednia

Jest to gwarancja, którą wystawia jednostka bankowa obarczając ryzykiem tylko i wyłącznie siebie. Gwarancja ta jest skierowana bezpośrednio do beneficjenta, którego określa zleceniodawca. Beneficjentem może być firma, bądź spółka. Zleceniodawcą zazwyczaj również jest firma, która wchodzi w bezpośrednią relację z beneficjentem.