10/07/2012

Gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa- jest to pisemna umowa pomiędzy bankiem (gwarantem) a beneficjentem. Gwarant zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty w momencie, gdy zleceniodawca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań finansowych. Aby nie ponosić takowego ryzyka, bank przed zawarciem umowy bada wiarygodność zleceniodawcy i wyznacza zabezpieczenie gwarancji.

Oceń nas
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Aplikuj teraz