GUS: w maju wynagrodzenia wzrosły

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, iż w maju 2013 przeciętne wymagrodzenie wzrosło o 2,3 procent licząc rok do roku. Analitycy spodziewali się wzrostu o 2,55 procent, podaje portal www.finanse.wp.pl.W stosunku miesiąc do miesiąca wskaźnik ten niestety odnotował spadek o 3,4 procent.

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w minionym miesiącu wyniosło 3699,67 zł. W przedsiębiorstwach w maju 2013 było zatrudnionych 5 mln 478,6 tys. osób, a więc zatrudnienie spadło o 0,9 proc. rok do roku, w ujęciu miesięcznym zostało bez zmian. Analitycy spodziewali się spadku zatrudnienia o 1 proc. Wyniki są więc lepsze niż się spodziewano.

 

Inflacja w maju 2013 wzrosła o 0,5 procent (w stosunku rok do roku), wynagrodzenia odnotowały więc wzrost wyższy niż inflacja. Specjalista Biura Analiz Makroekonomicznych banku Millenium, G. Maliszewski dodaje:  Presja płacowa utrzymuje się na niskim poziomie, a wysokie bezrobocie ogranicza siłę przetargową pracowników. Biorąc jednak po uwagę niską inflację, realne wynagrodzenie wzrosło w maju o 1,7% r/r wobec wzrostu o 2,2% r/r w kwietniu. Pomimo niskiej dynamiki płac nominalnych, siła nabywcza dochodów z pracy stopniowo wzrasta. W rezultacie powyższych zmian fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw wzrósł o 1,3% w ujęciu nominalnym i 0,8% realnie. Trudno doszukać się zatem presji inflacyjnej ze strony rynku pracy.

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

Autor: H. Mikulska / Kredito24     Zdjęcie: B. Thorn / Pixelio.de