Gettin Noble kupuje DnB Nord

Getin Noble Bank kupuje detaliczna część od banku DnB Nord. Wstępna umowę przejęcia zorganizowanej części banku DnB NORD została podpisana i obejmuje część detaliczną obejmującą 40 placówek obsługujących ponad 35 tyś. klientów, głównie z segmentu wspólnot mieszkaniowych, małych/średnich przedsiębiorstw jak i klientów indywidualnych podaje portal ekonomia24.pl.

Transakcja obejmie kredyty spłacane regularnie o saldzie 1 mln zł, a także pozostałe produkty bankowe jak depozyty, rachunki bieżące klientów, nie obejmie natomiast portfela kredytów hipotecznych. Przy założeniu, że 100% aktywów i pasywów objętych umową przejdzie do Getin Noble Bank, szacowana cena transakcji wyniesie około 5 mln zł. Od kiedy w maju DnB NORD poinformował, o zmianie profilu działalności i koncentracji na bankowości korporacyjnej (głównie obsługa dużych firm) zdecydowali do wdrażania nowej strategii na rynku polskim od minimalizacji sieć oddziałów, czego wynikiem byłoznalezienie inwestora, który je przejmie.

Sprzedaż tych oddziałów to rozwiązanie optymalne dla obu  stron ponieważ pracownikom pozwoli utrzymać miejsca pracy, klienci zachowają nie tylko ciągłość obsługi, ale uzyskają też dostęp do nowych produktów i usług. Oba banki otrzymują impuls do efektywnej realizacji strategii, co dla DnB NORD oznacza możliwość skoncentrowania się na bankowości korporacyjnej. Zakup części DnB NORD jest to kolejny etap strategicznego rozwoju Getin Noble Banku, jako instytucji w pełni uniwersalnej. Transakcja ta wzmocni pozycję w segmencie finansowania wspólnot mieszkaniowych i MSP, dodatkowo umożliwi dalszą dywersyfikację portfela kredytowego oraz wpłynie pozytywnie na profil ryzyka. Podpisna umowa przewiduje również przejęcie salda depozytowego, które równa się co najmniej saldu kredytowemu, zatem transakcja nie będzie miała wpływu na płynność finansową banku.

Przedstawiciele obydwu banków zapewniają, że obsługa klientów będzie realizowana bez zmian a po zakończeniu transakcji klientom będą oferowane te same usługi, z których korzystają obecnie, w dokładnie tych samych oddziałach, w których są obsługiwani dziś. Ponadto klienci otrzymają do szerokiej palety produktów Getin Noble Banku, zawierających specjalne produkty przygotowane na rozpoczęcie współpracy. Ze względu na wymogi formalnych, proces sprzedaży będzie odbywał się w kilku etapach. Sfinalizowanie umowy uzależnione jest od wielu czynników m.in. od uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, oraz  indywidualnych zgód klientów na zmianę banku. Zakończenie transakcji planowane jest na drugi kwartał 2013 roku.

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.