GDR

Global Depository Receipt (Globalny Kwit Depozytowy) papier wartościowy w postaci certyfikatu emitowany najczęściej przez międzynarodowe banki w więcej niż jednym państwie. GDR jest poświadczeniem depozytu akcji złożonego w banku, który jest emitentem certyfikatu. Celem GDR jest ułatwienie inwestorom obrotu akcjami spółek. GDR są notowane w obrocie publicznym.