Fundusze własne

Fundusze własne to pasywa, które stanowią o rozmachu działalności banku np. udzielaniu wyższych kredytów, ale też o zaufaniu klientów, dla których ważna jest stabilność banku. Fundusze własne banku, które są na wysokim poziomie pozwalają na zrównoważenie ewentualnych strat, jakie bank może ponieść w trakcie swojej działalności.