Fundusz zamknięty

Fundusz zamknięty charakteryzuje się tym, że ma ściśle określoną liczbę udziałowców oraz wielkość kapitału inwestycyjnego. Fundusz taki dokonuje inwestycji w mniej płynne aktywa niż fundusz otwarty dzięki temu, że jego udziałowcami są banki, a co za tym idzie, ryzyko wycofania udziału jest znikome.