Fundusz wysokiego ryzyka

Fundusz wysokiego ryzyka to inwestowanie w udziały firm nienotowanych na giełdzie. Fundusze wysokiego ryzyka często finansują rozwój i modernizację firm, aby po wprowadzeniu akcji tychże firm odsprzedać swoje udziały z zyskiem. Fundusz wysokiego ryzyka to fundusz średnio- oraz długoterminowego inwestowania.