Fundusz powierniczy

Fundusz powierniczy lub inaczej: fundusz zbiorowego inwestowania to inwestycyjny fundusz otwarty. Jego działalność polega na sprzedawaniu jednostek swojego umownego majątku oraz inwestowaniu zdobytych w ten sposób pieniędzy. Inwestorom przysługują profity odpowiadające wielkościom wykupionych jednostek. Realnie profity pojawiają się w momencie umarzania jednostek uczestnictwa w sytuacji, gdy cena umarzanej jednostki jest wyższa od ceny jej zakupu wraz z prowizją funduszu.