Fundusz obligacji, akcji

Fundusz obligacji, akcji to fundusz powierniczy. Samo określenie: “obligacji, akcji” wskazuje na sposób inwestowania funduszu. Fundusze inwestują zwykle w kilku dziedzinach, co chronić ma je przed zbyt dużymi stratami. Fundusze inwestujące w akcje nazywane są funduszami agresywnymi. Fundusze inwestujące w obligacje to fundusze zrównoważonego wzrostu.