Fundusz Inwestycyjny

Instytucja zajmująca się inwestowaniem kapitału, powierzonego jej przez uczestników funduszu, w celu pomonożenia ich ulokowanych w funduszu środków. Najlepsze fundusze tego typu podejmują działania inwestycyjne starając się zminimalizować ryzyko strat, będących wynikiem nietrafnych decyzji. Tego typu idea wspólnego inwestowania w dziedziny, które mają przynieść zysk pochodzi  z Holandii.