Forfartier

Podmiot wyspecjalizowany w operacjach forfaitingowych ( towarzystwa forfaitingowe, spółki faktoringowe, banki), które wykupują przedterminowo należności (np.: weksle) przysługujące forfaityście. Pobierają w zamian opłaty (przykładowo dyskonto z weksla). Operacje to rodzaju stosowane są najczęściej w międzynarodowym obrocie gospodarczym, jako pozwalające na skrócenie czasu oczekiwania na uregulowanie należności.