Forfaitysta

Określenie wierzyciela w transakcjach forfaitingowych. Wierzycielem tym jest zazwyczaj eksporter( dostawca) usług lub towarów, który dla szybszego odzyskania wierzytelności przysługujących mu z tytułu sprzedanych dóbr materialnych bądź usług dokonuje sprzedaży posiadanych wierzytelności forfaitierowi, który pobiera opłatę z tytułu świadczonej usługi.