Forfaiting

Forfaiting (fr. bez prawa do regresu) – instrument finansowy, wykorzystywany przez forfaitierów.  Zakupienie wierzytelności w postaci usługi lub towaru bez regresu w odniesieniu do forfaitysty. Forfaitier musi się liczyć z ryzykiem niewypłacalności wierzyciela. Z tego powodu forfaiting jest kosztowny. Forfaitingowi nie mogą podlegać wierzytelności krótkoterminowe.