Firmy pożyczkowe będą podlegać nowym regulacjom prawnym?

Partia Prawa i Sprawiedliwości wysunęła projekt stworzenia nowych regulacji prawnych, na których swoje działanie miałyby operać firmy pożyczkowe. Z kolei instytucje udzielające krótkoterminowych kredytów oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, opowiadają się za stworzeniem rejestru firm pożyczkowych, który będzie stanowić pewnego rodzaju monitoring funkcjonowania tych instytucji.

 

Propozycja PiS-u miałaby dotyczyć przede wszystkim stworzenia przejrzystych przepisów dotyczących limitu kosztów kredytu. Według nich, najlepszym rozwiązaniem będzie ustalenie 5 proc. granicy opłat plus 0,75 proc. całkowitej kwoty kredytu za każdy tydzień umowy. Ponadto koszt w ciągu całego roku wyniósłby 44 proc.

Nie wszyscy podzielają opinię polityków, twierdząc, że nie można dokonać regulacji nie znając dobrze zasad funkcjonowania rynku firm pożyczkowych. Zarówno przedsiębiorstwa udzielające kredytów, jak i UOKiK zgodnie zaaprobowały pomysł Ministerstwa Finansów, dotyczący utworzenia rejestru działalności instytucji pożyczkowych. Tego typu narzędzie pozwoli określić zasadność powstania nowych przepisów prawnych, biorąc pod uwagę charakter klientów zaciągających zobowiązania w firmach pożyczkowych, kwoty pożyczek oraz ryzyko nieuregolowania wierzytelności.

Podkreśla się także, że kontrolę nad rejestrem powinna prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego, która już teraz monitoruje działalność SKOK-ów. Jednocześnie UOKiK przyznaje, że rocznie prowadzi około 100 spraw odnoszących się do funkcjonowania firm pożyczkowych.Okazuje się jednak, że pożyczka przyznawana w Internecie jest również potrzebna na polskim rynku finansowym.

Więcej na ten temat na stronie:http://www.infofinanse24.pl

 

Autor: I. Kaczmarek/ Kredito24   Zdjęcie: GG Berlin/ Pixelio.de