Faktoring pełny

Faktoring pełny ma miejsce wówczas, gdy faktor wykupuje wierzytelności faktoranta przejmując na siebie całe ryzyko ewentualnej niewypłacalności dłużnika. Faktor nie ma możliwości zwrócenia się do faktoranta w przypadku braku płatności ze strony dłużnika. Faktoring pełny nazywany jest też faktoringiem właściwym.