Faktoring niepełny

Faktoring niepełny występuje w sytuacjach, w których faktor wykupuje wierzytelności faktoranta, jednakże z możliwością zwrócenia się do niego w przypadku braku płatności ze strony dłużnika. Faktorant jest w takiej sytuacji zmuszony do zapłaty należności faktorowi. Faktoring niepełny nazywany jest także faktoringiem niewłaściwym.