Faktoring mieszany

Faktoring mieszany ma miejsce w sytuacji, gdy faktor wykupuje wierzytelności faktoranta bez możliwości zwrócenia się do niego w przypadku braku płatności ze strony dlużnika, ale tylko do pewnej kwoty. Jeżeli kwota przekracza oznaczoną w umowie, faktorant jest zobowiązany do zapłaty faktorowi.