Faktorant

Faktorant to wierzyciel w transakcjach faktoringowych. Jest nim najczęściej sprzedający towary lub usługi, który w transkcji faktoringowej sprzedaje wierzytelności faktorowi. W ramach umowy faktoringowej sprzedający uprawniony jest do otrzymania dodatkowych usług. Wierzytelności faktoranta nie mogą być przeterminowane. Jest to podstawowym warunkiem transakcji.