Faktor

Faktor to najczęściej bank lub spółka faktoringowa, która nabywa wierzytelności przysługujące faktorantowi. Transakcja zawierana jest za pomocą umowy, a faktor za świadczone usługi pobiera prowizję. Umowy pomiędzy faktorami, a faktorantami różnią się przede wszystkim zakresem odpowiedzialności w przypadku niewypłacalności dłużników.