EUROLIBOR

Stanowi średnią stopę oprocentowania dla kredytów, jakie udzielają sobie wzajemnie banki na londyńskim rynku pieniężnym. Stanowi jedną z możliwych podstawa do obliczania oprocentowania międzybankowych kredytów na krajowych rynkach międzybankowych a więc pośrednio wpływa na oprocentowanie kredytów komercyjnych udzielanych przez banki.