EUROIBOR

Uśredniona stopa procentowa, według której największe banki strefy EURO są gotowe udzielać pożyczek innym bankom w euro. Stopa jest ustalana w każdym dniu roboczym o godzinie 11 w Brukseli, jako wartość średnia z ofert 60 największych banków strefy EURO. Wartość ta wyznacza oprocentowanie większości kredytów w strefie EURO