Emitent

Emitent to firma, gmina, skarb państwa, spółka celowa lub każdy inny podmiot emitujący papiery wartościowe. Decydującym czynnikiem emisji dla inwestorów, czyli kupujących papiery wartościowe emitenta jest dochodowość wyemitowanych papierów. Równie ważna jest kwestia wiarygodności finansowej emitenta, w której rozstrzyganiu pomocny jest rating.