Efektywna stopa procentowa

Efektywna stopa procentowa – stopa procentowa, przy obliczaniu której bierze się pod uwagę cały rzeczywisty przychód z kapitału (odsetki otrzymywane) lub cały jego koszt (odsetki płacone). Podczas wyliczania stopy procentowej należu mieć na względzie kapitalizację odsetek, prowizje, opłaty, sposób spłaty i naliczania odsetek.