Dywidenda

Jest to część zysku netto spółki akcyjnej, po odliczeniu podatku. Kwotę tę wypłaca się akcjonariuszom bądź wspólnikom. Wielkość dywidendy określana jest na podstawie rocznych wyników finansowych danej spółki. Wysokie dywidenda decydują o aktualnej atrakcyjności posiadanych akcji przez akcjonariuszy, ale przy tym wpływa na obniżenie przyszłych zasobów kapitałowych firmy.