Dyskonto złożone

Polega na dokonaniu potrącenia określonej wartości pieniężnej od nominalnej sumy papierów wartościowych ( w szczególności czeków lub weksli) . Potrącenie zostaje dokonane w przypadku kiedy wykup papierów dłużnych następuje przed datą ich płatności. Obliczając wartość dyskonta złożonego stosuje się formułę obliczania odsetek złożonych.