Dyskonto weksla

Dyskonto weksla – operacja wykonywana przez bank, wykupienie weksla zanim upłynie data płatności. Cena zakupu nie zawiera pozostałych odsetek dyskontowych. Ilość potrąconej nalezności zależy od stopy dyskontowej, do której odnosi się bank. Wysokość tej stopy jest uzależniona od wiarygodności płatnika wekslowego.