Wysokie bezrobocie w najbiedniejszych regionach Polski

Najuboższe województwa to niezmiennie od wielu lat rejony znajdujące się na  północy Polski, tj. Warmia i Mazury oraz Kujawy. Coraz więcej mieszkańców tych terenów korzysta z zasiłków dla bezrobotnych, nie mając szans na jakiekolwiek zatrudnienie. Dane statystyczne pokazują,  że zdarza się, iż  niemal całe miejscowości korzystają z opieki społecznej.

 

 

Od wielu lat obowiązuje sztucznie stworzony podział na biedną część Polski północnej oraz bogatą południową. Jednakże dane statystyczne pokazują, że takie ustalenia to nie zwykłe mrzonki. Coraz więcej mieszkańców północnych krańców kraju  korzysta z pomocy finansowej udzielanej ze strony państwa.

 

Tak drastyczny podział może wynikać przede wszystkim z faktu niedoinwestowania tych terenów, jak również braku dużych przedsiębiorstw, w których bezrobotni mogliby szukać zatrudnienia. W rezultacie, co siódmy mieszkaniec Warmii lub Mazur oraz województwa Kujawsko- Pomorskiego korzysta z pomocy ze strony państwa w formie zasiłków. Nierzadko zdarza się, że 50 proc. mieszkańców wsi jest stałymi bywalcami ośrodków pomocy społecznej.

 

Jak donosi portal praca.gazetaprawna.pl, najbogatsze regiony Polski to Śląsk oraz Opolszczyzna. Tam z pomocy społecznej korzysta zaledwie 4-6 proc. obywateli. Co ciekawe, według niektórych analityków rynku zatrudnienia, taka sytuacja od lat nie ulega zmianie, ponieważ gminy przeznaczają większość część pieniędzy na pomoc społeczną, a nie aktywizację społeczności. W 2012r. wydatki takie wyniosłe aż 26 mld. zł, a na Warmii i Mazurach wspomniane nakłady pieniężne to nawet 20 proc. wszystkich wydatków gminnych. Sytuacja prezentuje się niewiele lepiej w regionie województwa zachodniopomorskiego. Tam, w niktórych wsiach popeegerowskich bezrobocie dotyka nawet 70 proc. mieszkańców.

 

Podkreśla się także, że zasiłki i dofinansowania ze strony pomocy społecznej przyznawane są wszystkim tym osobom, które spełniają wymagania określone ustawowo. Co więcej, uznaje się, że ośrodki mające na celu wspomagać najbiedniejsze rodziny, nie podejmują starań w celu aktywizacji społeczeństwa, lecz jedynie stosują doraźną pomoc finansową. Dlatego często zdarza się, że sami mieszkańcy nie są dostatecznie zmotywowani do podejmowania jakichkolwiek działań, mających na celu znalezienie pracy i poprawę warunków życia.

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

 

Autor: I. Kaczmarek / Kredito24  Zdjęcie: Jorma Bork