Dostępność kredytu

Dostępność kredytu – czas, w jakim osoba zaciągająca kredyt może z niego skorzytsać. Jest on wyznaczony w zawieranej umowie o kredyt. Termin początkowy to data, od której klient może korzystac ze środków kredytu. Termin końcowy to moment wypłacenia klientowi ostatniej transzy lub data podana w umowie.