Dostępność kredytów rośnie

Jak podaje portal www.forsal.pl, indeks dostępności kredytów urósł w bieżącym miesiącu o 1,37 %, natomiast w ujęciu roczny traci aż o 1,43 %. Comiesięczne obliczenia dokonywane przez Open Finance oraz TVN CNBC Indeksu Dostępności Kredytowej obrazującego sytuację na rynku kredytowym w zł. pokazały wzrost w bieżącym miesiącu o 1,55 pkt (co w przeliczeniu na procenty daje wynik w wysokości 1,37). Porównując do listopada 2011, wskaźnik ten jest niższy o 1,66 pkt (1,43%).

Oferty banków zmieniły się w niewielkim stopniu. Wszystko wskazuje na to, iż kolejne obliczenia IDK będą musiały uwzględniać obniżenie przez jeden z banków maksymalnego możliwego LtV ze 100 do 80%. Dla Klientów ma to bardzo duże znaczenie gdyż oznacza ono konieczność uzbierania 20% wkładu własnego.

Rok temu średnia marż kredytowych liczona na potrzeby IDK wynosiła 1,17 punktu procentowego, aktualnie zaś jest to 1,47 p.p. Zdolność kredytowa rodziny, której dochody przekraczają dwukrotność średniej krajowej obniżyła się w przeciągu roku z 449,1 tysiąca do 416 tysięcy (o ponad 7%). W tym czasie średnia pensja wzrosła o 2,79% – ale nie zrównoważyła wprowadzanych na rynku kredytowym restrykcji. Zauważalny w bieżącym miesiącu wzrost IDK jest efektem wzrostu pensji w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 2,1 procenta), a nie poprawy na rynku kredytowym. Specjaliści przewidują, iż w najbliższym czasie sytuacja ta może ulec poprawie. Banki będą mogły bardziej postarać się o klientów – ze względu na chęć poprawienia wyników sprzedażowych przed końcem roku. Wygaśnięcie rządowego programu Rodzina na swoim również odciśnie swój ślad na dostępności kredytów. Oczekiwany jest wzrost konkurencji na polu niskich marż oraz przyśpieszonych procedur, ale na poprawę LtV oraz zdolności kredytowej nie ma raczej szans, co w efekcie fnalnym oznacza, iż wpływ tych zmian na Indeks bedzie stosunkowo niewielki i jak co roku pozostanie pod wpływem sezonowego wzrostu pensji spowodowanego przez wypłaty premii oraz tzw trzynastek.

Autor: H.Mikulska, Zdjęcie: Jorma Bork  / pixelio.de