10/07/2012

Dłużne papiery wartościowe

Mianem tym określa się papiery wartościowe określające wierzytelności pieniężne wystawcy tych papierów względem nabywcy wartościowych papierów dłużnych. Obecnie najbardziej rozpowszechnione rodzaje wartościowych papierów dłużnych to: weksle, obligacje, bony handlowe, listy zastawne. Wartościowe papiery dłużne pełnią w obiegu gospodarczym rolę jednego ze sposobów pozyskania oraz inwestycji środków pieniężnych.

Oceń nas
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Aplikuj teraz