Długa pozycja walutowa

Długa pozycja walutowa – określana jest dla konkretnego dnia, ma miejsce, jeśli wszystkie wpływy w konkretnej walucie są kwotą wyższą niż wszystkie wypływy w tej samej walucie. Jest przewaga aktywów nad pasywami w obcej walucie. Bankowi zagraża strata, gdy kurs waluty się obniża.