Długa pozycja niedopasowania

Długa pozycja niedopasowania (długa pozycja płynności) – zjawisko, które zachodzi podczas bilansu bankowego, polega na niezgodności czasu zapadalności równoległych elementów aktywów i pasywów. Aktywa o mniejszym czasie zapadalności są finansowane pasywami z dłuzszym okresem wymagalności. W praktyce bank finansuje kredyty depozytami.