Dla kogo kredyty a dla kogo pożyczki?

 Jak podaje portal www.money.pl,  nowelizacja Rekomendacji T nie wpłynie znacząco na wzrost liczny udzielanych przez banki pożyczek. Popozycje KFN będą analizowane przez instytucje finansowe do końmiesiąca kiedy to Związek Banków  Polskich przedstawi swoją opinię na temat skutków proponowanych zmian. Nowelizacja rekomendacji T będzie dotyczyła przede wszystkim kredytów konsumpcyjnych.

Dotychczasowe zasady udzielania kredytów hipotecznych a więc, tych za sprawą których Polacy finansują zakup mieszkania mają być regulowane tylko i wyłącznie przez Rekomendację S. Zmiany mają pomoc w interpretacji przepisów a co za tym idzie, zwiększyć komfort klientów oraz banków. Część bankierów zapowiada, iż przy nowych regulacjach dotyczących kredytów hipotecznych KNF będzie ostrożna i nie będzie szła w kierunku wyraźnej liberalizacji.

Komisja planuje wyłączyc spod rygorów Rekomendacji T kredyty oraz pozyczki udzielane na zakup papierów wartościowych. Prócz tych zmian, KNF kieruje kolejną rekomendację nie tylko do banków, ale również oddziałów instytucji finansowych działających na terenie kraju. W ten sposób rekomendacja obejmie instutycje pozabankowe, które również zajmują się udzielaniem kredytów. Jak podkreślają  bankowcy, liberalizacja Rekomendacji T umożliwi lepszą komunikację z firmami pożyczkowymi i parabankami nie kontrolowanymi przez nadzór bankowy. A to z kolei przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa klientów.

Uproszczony zostanie proces udzielania kredytów konsumpcyjnych na małe kwoty a co za tym idzie, banki będą starały się zniechęcić do zaciągania pożyczek w instytucjach pozabankowych.  zmiany dotyczyły będą ustalania zdolności oraz wiarygodności kredytowej klientów banków, złagodzenie tych pojęć oraz uproszczenie zasad ich oceny. Osoby bardziej zamożne oraz długo współpracujące z bankiem będa miały łatwiejszy dostęp do udzielanych kredytów, natomiast instytucje finansowe mają korzystać nie tylko ze swoich własnych informacji odnośnie klientów, ale także ze źródeł zewnętrznych.

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

Autor: H. Mikulaska, Zdjęcie: Petra Bork  / pixelio.de