Disagio

1) w operacjach clearingowych przeprowadzanych na rynku pieniężnym jest to nadwyżka kursu rynkowego nad kursem urzędowym waluty clearingowej. 2) W emisji papierów wartościowych (szczególnie przy wartościowych papierach dłużnych) premia, jaką otrzymuje nabywca płacący za walor cenę niższą od wartości nominalnej.